format_indent_increase پایه نهم راهنمایی
87 ویدئو

تدریس درس جانوران بی مهره _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنی

دراین فیلم بلند درسی آموزشی شبنم روشنی,مبحث مربوط به فصل چهاردهم - جانوران بی مهره پایه ی سوم متوسطه 1 (نهم) را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان