تدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی

در این فیلم بلند به شما درس دوستان ما از کتاب فارسی دوم دبستان توسط محبوبه زیرکی به صورت کامل تدریس میشود

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان