تدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسوی

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,فاطمه موسوی مرتضوی,مبحث مربوط به بخش دوم - علوم شیمی پایه ی ششم دبستان را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان