تدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منش

در این فیلم بلند به شما درس کتابخانه کلاس ما از کتاب فارسی دوم دبستان توسط مینا نصیری منش به صورت کامل تدریس میشود

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان