format_indent_increase پایه نهم راهنمایی
87 ویدئو

تدریس درس گوناگونی جانداران _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنی

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,شبنم روشنی,مبحث مربوط به فصل دهم - گوناگونی جانداران پایه ی سوم متوسطه 1 (نهم) را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان