پخش خودکار ویدیوی بعدی :

فیلم جلسه 3 - زیست شناسی _ دوم دبیرستان _ ادامه تدریس پروتئین ها

جلسه 3(مدت زمان 35;17;02):
1)ادامه تدریس پروتئین ها(ساختاری-منقبض شونده-ذخیره ای-دفاعی-انتقال دهنده-نشانه ای-آنزیم ها)
2) ساختار رشته پلی پپتیدی و نحوه اتصال آمینواسیدها
3)بررسی یک اشکال رایج در کتابهای تست زیست(مسائل درمورد تنوع رشته های پروتئینی و همچنین تنوع پروتئین ها از دید ریاضی و زیست شناسی و مقایسه این دو دیدگاه)
4)آمینواسیدی و لیپیدی بودن هورمون ها(فصل 4زیست سال سوم)
5)آنزیم ها(نحوه عملکرد-نقش در سلول و بدن-ساختار سه بعدی)
6)تدریس فصل اول با بررسی atp تمام میشود.
7)از لحظه 28;28;01 تدریس فصل دوم زیست سال دوم (سفری به درون سلول)آغاز میشود.
8)تریکودینا
9) روابط بین جانداران(صیادی-همزیستی و انواع آن)مربوط به فصل6 زیست سال چهارم-نکته:رابطه تریکودینا و ماهی ،همزیستی است اما در رابطه با نوع آن(انگلی-همسفرگی-همیاری)نمیتوان نظر قطعی داد.
10)ساختار و نحوه استفاده از ابزار های نوری(میکروسکوپ نوری-میکروسکوپ الکترونی)-بزرگنمایی و قدرت تفکیک
11)نسبت سطح به حجم سلول ها

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان