تدریس نمایندگان مکتب مشاء _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ میرزا خانی

در این فیلم آموزشی آنلاین رضا میر خانی جمع بندی نیم سال اول فلسفه دوازدهم را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان