فیلم درسی انگلیسی از فصل Why Exercise Is Important قسمت10 از گروه دوازدهم تجربي

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل Why Exercise Is Important از گروه دوازدهم تجربي فیلم درسی از فصل Why Exercise Is Important آموزش مبحث conjunctions از کلاس دوازدهم تجربي
دبیر : علی اکبر افرازی

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان