تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی 4

در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین ،حبیبه محبی مبحث ناهمواری های ایران مربوط به فصل 2 درس چهارم از جغرافیای دهم را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان