آموزش ریاضی دوم دبستان_آمار و نمودار ها_محبوبه زیرکی

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,محبوبه زیرکی,مبحث مربوط به فصل هشتم - آمار و نمودار پایه ی دوم دبستان را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان