تدریس جغرافیا چیست _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی

دراین فیلم آموزشی, حبیبه محبی ,مبحث مربوط به فصل دوم - روش مطالعه در جغرافیا پایه ی دهم انسانی را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان