تدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای

در این فیلم بلند به شما درس چوپان درستکار از کتاب فارسی دوم دبستان توسط نسرین انوشه ای به صورت کامل تدریس میشود

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان