تدریس روابط میان ذهن، زبان _ منطق _ دهم انسانی _ فخوری

در این فیلم آموزشی آنلاین محمود فخوری مبحث مفهوم و مصداق را از منطق دهم تدریس می کند.

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان