تدریس منطق و مباحث آن _ منطق _ دهم انسانی _ فخوری

در این فیلم آموزشی آنلاین محمود فخوری مبحث منطق ترازوی اندیشه از منطق پایه دهم انسانی را تدریس می کند.

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان