تدریس معنای زندگی _ جامعه شناسی _ دوازدهم انسانی _ بیدقی

در این فیلم آموزشی آنلاین آزیتا بیدقی مباحث جمع بندی مباحث نیم سال اول از جامعه شناسی دوازدهم انسانی را تدریس می کند .

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان