format_indent_increase پایه نهم راهنمایی
87 ویدئو

تدریس درس نگاهی به فضا _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهی

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,فاطمه شاهی مبحث مربوط به فصل دهم - نگاهی به فضا پایه ی سوم متوسطه 1 (نهم) را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان