آموزشی درسی انگلیسی از فصل Space Exploration قسمت2 از گروه دوازدهم تجربي

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل Space Exploration از گروه دوازدهم تجربي
دبیر : مهدی مهدیون

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان