تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی

در این فیلم سه دقیقه ای آموزشی ،حبیبه محبی مبحث مربوط به درس 6 منابع آب ایران

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان