format_indent_increase پایه نهم راهنمایی
87 ویدئو

تدریس درس آثاری از گذشته زمین _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهی

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,فاطمه شاهی,مبحث مربوط به فصل نهم - آثاری از گذشتهی زمین پایه ی سوم متوسطه 1 (نهم) را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان