تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی 2

دراین فیلم آموزشی ,حبیبه محبی,مبحث مربوط به فصل پنجم - آب و هوای ایران تا پایان علت های گوناگونی آب و هوایی ایران پایه ی دهم را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان