تدریس کسر و احتمال_ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکی

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,محبوبه زیرکی,مبحث مربوط به فصل هفتم - کسر و احتمال پایه ی دوم دبستان را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان