format_indent_increase پایه نهم راهنمایی
87 ویدئو

تدریس درس نیرو _ علوم _ پایه نهم _زینب وکیل

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,زینب وکیل مبحث مربوط به فصل پنجم - نیرو پایه ی سوم متوسطه 1 (نهم) را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان