تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ یحیی

در این فیلم آموزشی ،بهروز یحیی مبحث مربوط به درس پنجم آب و هوای ایران را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان