آموزش دنباله ها دیفرانسیل_دوازدهم ریاضی_کریمی(3)

در این فیلم آموزشی یادآوری مفاهیم پایه و دنباله ها از دیفرانسیل چهارم ریاضی تدریس می شود

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان