تدریس جغرافیا چیست _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی 2

دراین فیلم آموزشی, حبیبه محبی,مبحث مربوط به فصل اول - جغرافیا علمی برای زندگی بهتر ( منطبق بر آزمون 21 آبان )پایه ی دهم را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان