فیلم جلسه 7 - فارسی _ پایه دهم _ گروه اسمی (قسمت دوم)، وابسته های صفت و ضمیر

گروه اسمی (قسمت دوم)، وابسته های صفت و ضمیر
فارسی دهم

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان